ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง

1
^