ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการรักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์แผ่นดิน ประจำปี 2565
โครงการรักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์แผ่นดิน ประจำปี 2565

19 พ.ค. 2565 0 5

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่่วนตำบลหมากเขียบ โดยนายแสวง เชื้อทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัดกิจกรรมโครงการรักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์แผ่นดิน โดยมีท่านคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ร่วมกับ คณะผู

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน เกี่ยวกับโครงการขอกู้เงินจากธนาคารออมสิน เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน เกี่ยวกับโครงการขอกู้เงินจากธนาคารออมสิน เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า

01 เม.ย. 2565 0 43

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน เกี่ยวกับโครงการขอกู้เงินจากธนาคารออมสิน เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า

ประกาศ อบต.หมากเขียบ เรื่อง แผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ อบต.หมากเขียบ เรื่อง แผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

14 มี.ค. 2565 0 33

ประกาศ อบต.หมากเขียบ เรื่อง แผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศ อบต.หมากเขียบ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศ อบต.หมากเขียบ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕

09 มี.ค. 2565 0 34

ประกาศ อบต.หมากเขียบ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕

ประชาสัมพันธ์แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ
ประชาสัมพันธ์แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ

28 ธ.ค. 2564 0 71

ประชาสัมพันธ์แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ภ.ด.ส.3)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ภ.ด.ส.3)

28 ธ.ค. 2564 0 74

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ภ.ด.ส.3)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

12 ต.ค. 2564 0 100

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ

14 ก.ค. 2564 0 106

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นสถานที่กักตัวของประชาชนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 ของตำบลหมากเขียบ

1
^