ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

12 ต.ค. 2564 0 13

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ

14 ก.ค. 2564 0 35

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นสถานที่กักตัวของประชาชนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 ของตำบลหมากเขียบ

1
^