ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ

14 ก.ค. 2564 0 9

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นสถานที่กักตัวของประชาชนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 ของตำบลหมากเขียบ

1
^