รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลร้อยตำรวจตรีเฉลิม กิ่งแก้ว

กลุ่มบุคลากรฝ่ายบริหาร

ตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^