ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ อบต.หมากเขียบ เรื่อง ประกาศผลผุ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง มีนาคม พ.ศ.2565
ประกาศ อบต.หมากเขียบ เรื่อง ประกาศผลผุ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง มีนาคม พ.ศ.2565

08 เม.ย. 2565 0 21

ประกาศ อบต.หมากเขียบ เรื่อง ประกาศผลผุ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง มีนาคม พ.ศ.2565

ประกาศ อบต.หมากเขียบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกตอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ.203-12 จากบ้านหมากเขียบ หมู่ที่ 1 ถึงบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 6
ประกาศ อบต.หมากเขียบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกตอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ.203-12 จากบ้านหมากเขียบ หมู่ที่ 1 ถึงบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 6

04 ก.พ. 2565 0 49

ประกาศ อบต.หมากเขียบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกตอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ.203-12 จากบ้านหมากเขียบ หมู่ที่ 1 ถึงบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 6

ประกาศกำหนดราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ.203-12 จากสายบ้านหมากเขียบ หมู่ที่ 1 ถึงสายบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 6
ประกาศกำหนดราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ.203-12 จากสายบ้านหมากเขียบ หมู่ที่ 1 ถึงสายบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 6

21 ม.ค. 2565 0 54

ประกาศกำหนดราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ.203-12 จากสายบ้านหมากเขียบ หมู่ที่ 1 ถึงสายบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 6 บ้านหมากเขียบ บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1,6 ตำบลหมากเขียบ จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการซ่อมสร้า

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

10 ม.ค. 2565 0 88

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔)

04 ม.ค. 2565 0 51

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองสิม หมู่ที่ ๗ ตำบลหมากเขียบ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองสิม หมู่ที่ ๗ ตำบลหมากเขียบ โดยวิธีคัดเลือก

30 พ.ย. 2564 0 70

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองสิม หมู่ที่ ๗ ตำบลหมากเขียบ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองสิม ม.7 ตำบลหมากเขียบ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองสิม ม.7 ตำบลหมากเขียบ โดยวิธีคัดเลือก

17 พ.ย. 2564 0 77

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองสิม ม.7 ตำบลหมากเขียบ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดนิคมศิลาราม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดนิคมศิลาราม

15 พ.ย. 2564 0 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดนิคมศิลาราม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ. ๒๐๓-๑๙ จากสายบ้านนาคำ หมู่ที่ ๔ ถึงสายบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ ๖ บ้านนาคำ ก้านเหลือง หมู่ที่ ๔,๖ ตำบลหมากเขียบ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ. ๒๐๓-๑๙ จากสายบ้านนาคำ หมู่ที่ ๔ ถึงสายบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ ๖ บ้านนาคำ ก้านเหลือง หมู่ที่ ๔,๖ ตำบลหมากเขียบ โดยวิธีคัดเลือก

10 พ.ย. 2564 0 75

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคร จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ. ๒๐๓-๑๙ จากสายบ้านนาคำ หมู่ที่ ๔ ถึงสายบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ ๖ บ้านนาคำ ก้านเหลือง หมู่ที่ ๔,๖ ตำบลหมากเขียบ โดยวิธีคัดเลือก

ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดนิคมศิลาราม ด้วยวิธีคัดเลือก
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดนิคมศิลาราม ด้วยวิธีคัดเลือก

28 ต.ค. 2564 0 74

ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดนิคมศิลาราม ด้วยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ.203-19 จากสายบ้านนาคำ หมู่ที่ 4 ถึงสายบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 6 บ้านนาคำ ก้านเหลือง หมู่ที่ 4,6 ตำบลหมากเขียบ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ.203-19 จากสายบ้านนาคำ หมู่ที่ 4 ถึงสายบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 6 บ้านนาคำ ก้านเหลือง หมู่ที่ 4,6 ตำบลหมากเขียบ โดยวิธีคัดเลือก

26 ต.ค. 2564 0 71

ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ.203-19 จากสายบ้านนาคำ หมู่ที่ 4 ถึงสายบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 6 บ้านนาคำ ก้านเหลือง หมู่ที่ 4,6 ตำบลหมากเขียบ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4

14 ต.ค. 2564 0 79

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

21 ก.ย. 2564 0 77

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

21 ก.ย. 2564 0 82

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

21 ก.ย. 2564 0 80

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับซ่อมแซมถนนสายแยกทางหลวง 220
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับซ่อมแซมถนนสายแยกทางหลวง 220

05 ก.พ. 2564 0 196

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับซ่อมแซมถนนสายแยกทางหลวง 220 บ้านหนองอีหล่ำ หมู่ที่ 10 ถึงบ้านหนองอีหล่ำ เชื่อมตำบลซำ

1
^