ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับซ่อมแซมถนนสายแยกทางหลวง 220
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับซ่อมแซมถนนสายแยกทางหลวง 220

05 ก.พ. 2564 0 99

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับซ่อมแซมถนนสายแยกทางหลวง 220 บ้านหนองอีหล่ำ หมู่ที่ 10 ถึงบ้านหนองอีหล่ำ เชื่อมตำบลซำ

1
^