ชื่อ - นามสกุล :นายหล่ำ มะโนรมย์
ตำแหน่ง :รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ