ชื่อ - นามสกุล :นายประถม เนาวรัตน์
ตำแหน่ง :ประธานสภา อบต.หมากเขียบ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ทำเนียบสมาชิกสภา
หน้าที่ในกลุ่ม :