ชื่อ - นามสกุล :นายแสวง เชื้อทอง
ตำแหน่ง :นายก อบต. หมากเขียบ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ