ชื่อ - นามสกุล :ร.ต.ต เฉลิม กิ่งแก้ว
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ