ชื่อ - นามสกุล :นายปิยะรัฐ ทรจักร์
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :toffyki@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ