ข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบ อบต.หมากเขียบ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเสนอข้อบัญญัติท้องถื่น พ.ศ.2565
ระเบียบ อบต.หมากเขียบ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเสนอข้อบัญญัติท้องถื่น พ.ศ.2565

15 พ.ย. 2565 0 51

ระเบียบ อบต.หมากเขียบ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเสนอข้อบัญญัติท้องถื่น พ.ศ.2565

การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการบริการสาธารณะขอองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ ประจำปี พ.ศ.2565
การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการบริการสาธารณะขอองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ ประจำปี พ.ศ.2565

16 ส.ค. 2565 0 81

การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการบริการสาธารณะขอองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ เรื่อง รับสมัครคัดเลิอกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ เรื่อง รับสมัครคัดเลิอกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ

13 มิ.ย. 2565 0 137

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ เรื่อง รับสมัครคัดเลิอกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ

โครงการรักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์แผ่นดิน ประจำปี 2565
โครงการรักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์แผ่นดิน ประจำปี 2565

19 พ.ค. 2565 0 134

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่่วนตำบลหมากเขียบ โดยนายแสวง เชื้อทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัดกิจกรรมโครงการรักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์แผ่นดิน โดยมีท่านคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ร่วมกับ คณะผู

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน เกี่ยวกับโครงการขอกู้เงินจากธนาคารออมสิน เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน เกี่ยวกับโครงการขอกู้เงินจากธนาคารออมสิน เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า

01 เม.ย. 2565 0 247

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน เกี่ยวกับโครงการขอกู้เงินจากธนาคารออมสิน เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า

ประกาศ อบต.หมากเขียบ เรื่อง แผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ อบต.หมากเขียบ เรื่อง แผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

14 มี.ค. 2565 0 149

ประกาศ อบต.หมากเขียบ เรื่อง แผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศ อบต.หมากเขียบ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศ อบต.หมากเขียบ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕

09 มี.ค. 2565 0 147

ประกาศ อบต.หมากเขียบ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕

^