รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายบรรจง ดวงจิตต์

กลุ่มบุคลากรฝ่ายบริหาร

ตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^