รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายอุทัศ พลเขตต์

กลุ่มบุคลากรฝ่ายบริหาร

ตำแหน่งส.อบต. หมู่ที่ 5

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^