รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายจิรศักดิ์ ปัญญาคม

กลุ่มบุคลากรฝ่ายบริหาร

ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^