ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ อบต.หมากเขียบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริเสริม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.203-03 สายแยกทางหลวง 220 บ้านอีหล่ำ หมู่ที่ 8 ถึงบ้านยางกุด หมู่ที่ 5 โดยการเสริมผิวปรับระดับด้วยแอสฟัลคอนกรีต ด้วยวิธ
ประกาศ อบต.หมากเขียบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริเสริม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.203-03 สายแยกทางหลวง 220 บ้านอีหล่ำ หมู่ที่ 8 ถึงบ้านยางกุด หมู่ที่ 5 โดยการเสริมผิวปรับระดับด้วยแอสฟัลคอนกรีต ด้วยวิธ

15 พ.ย. 2565 0 47

ประกาศ อบต.หมากเขียบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริเสริม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.203-03 สายแยกทางหลวง 220 บ้านอีหล่ำ หมู่ที่ 8 ถึงบ้านยางกุด หมู่ที่ 5 โดยการเสริมผิวปรับระดับด้วยแอสฟัลคอนกรีต ด้วยวิธ

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีคเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.203-03 สายแยกทางหลวง 220 บ้านอีหล่ำ หมู่ที่ 8 ถึง บ้านยางกุด หมู่ที่ 5 โดยการเสริมผิวจราจรปรับระดับด้
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีคเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.203-03 สายแยกทางหลวง 220 บ้านอีหล่ำ หมู่ที่ 8 ถึง บ้านยางกุด หมู่ที่ 5 โดยการเสริมผิวจราจรปรับระดับด้

25 ต.ค. 2565 0 65

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีคเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.203-03 สายแยกทางหลวง 220 บ้านอีหล่ำ หมู่ที่ 8 ถึง บ้านยางกุด หมู่ที่ 5 โดยการเสริมผิวจราจรปรับระดับด้

ประกาศ อบต.หมากเขียบ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีคเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.203-03 สายแยกทางหลวง 220 บ้านอีหล่ำ หมู่ที่ 8 ถึง บ้านยางกุด หมู่ที่ 5 โดยการเสริมผิวจราจรปรับระดับด้วยแอสฟัลคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิ
ประกาศ อบต.หมากเขียบ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีคเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.203-03 สายแยกทางหลวง 220 บ้านอีหล่ำ หมู่ที่ 8 ถึง บ้านยางกุด หมู่ที่ 5 โดยการเสริมผิวจราจรปรับระดับด้วยแอสฟัลคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิ

25 ต.ค. 2565 0 58

ประกาศ อบต.หมากเขียบ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีคเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.203-03 สายแยกทางหลวง 220 บ้านอีหล่ำ หมู่ที่ 8 ถึง บ้านยางกุด หมู่ที่ 5 โดยการเสริมผิวจราจรปรับระดับด้วยแอสฟัลคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีคเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.203-03 สายแยกทางหลวง 220 บ้านอีหล่ำ หมู่ที่ 8 ถึง บ้านยางกุด หมู่ที่ 5
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีคเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.203-03 สายแยกทางหลวง 220 บ้านอีหล่ำ หมู่ที่ 8 ถึง บ้านยางกุด หมู่ที่ 5

25 ต.ค. 2565 0 53

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีคเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.203-03 สายแยกทางหลวง 220 บ้านอีหล่ำ หมู่ที่ 8 ถึง บ้านยางกุด หมู่ที่ 5

เอกสารประกอบราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.203-03 สายแยกทางหลวง 220 บ้านอีหล่ำ หมู่ที่ 8 ถึงบ้านนางกุด หมู่ที่ 5 ดยการเสริมผิวปรับระดับด้วยแอสฟัลคอนกรีต
เอกสารประกอบราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.203-03 สายแยกทางหลวง 220 บ้านอีหล่ำ หมู่ที่ 8 ถึงบ้านนางกุด หมู่ที่ 5 ดยการเสริมผิวปรับระดับด้วยแอสฟัลคอนกรีต

18 ต.ค. 2565 0 62

เอกสารประกอบราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.203-03 สายแยกทางหลวง 220 บ้านอีหล่ำ หมู่ที่ 8 ถึงบ้านนางกุด หมู่ที่ 5 โดยการเสริมผิวปรับระดับด้วยแอสฟัลคอนกรีต

ประกาศ อบต.หมากเขียบ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.203-03 สายแยกทางหลวง 220 บ้านอีหล่ำ หมู่ที่ 8 ถึงบ้านนางกุด หมู่ที่ 5 โดยการเสริมผิวปรับระดับ ด้วยแอสฟัลคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e
ประกาศ อบต.หมากเขียบ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.203-03 สายแยกทางหลวง 220 บ้านอีหล่ำ หมู่ที่ 8 ถึงบ้านนางกุด หมู่ที่ 5 โดยการเสริมผิวปรับระดับ ด้วยแอสฟัลคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e

18 ต.ค. 2565 0 54

ประกาศ อบต.หมากเขียบ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.203-03 สายแยกทางหลวง 220 บ้านอีหล่ำ หมู่ที่ 8 ถึงบ้านนางกุด หมู่ที่ 5 โดยการเสริมผิวปรับระดับ ด้วยแอสฟัลคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e

ประกาศ อบต.หมากเขียบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๗๕ แรงม้า ติดเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
ประกาศ อบต.หมากเขียบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๗๕ แรงม้า ติดเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

07 ต.ค. 2565 0 93

ประกาศ อบต.หมากเขียบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๗๕ แรงม้า ติดเครนฮดรอลิคพร้อมกระเช้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ประกาศ อบต.หมากเขียบ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕)
ประกาศ อบต.หมากเขียบ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕)

03 ต.ค. 2565 0 55

ประกาศ อบต.หมากเขียบ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕)

ประกาศ อบต.หมากเขียบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๒๐๓-๐๓ สายแยกทางหลวง ๒๒๐ บ้านอีหล่ำ หมู่ที่ ๘ ถึงบ้านยางกุด หมู่ที่ ๕ โดยการเสิรมผิวปรับระดับด้วยแอสฟัลคอ
ประกาศ อบต.หมากเขียบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๒๐๓-๐๓ สายแยกทางหลวง ๒๒๐ บ้านอีหล่ำ หมู่ที่ ๘ ถึงบ้านยางกุด หมู่ที่ ๕ โดยการเสิรมผิวปรับระดับด้วยแอสฟัลคอ

30 ก.ย. 2565 0 62

ประกาศ อบต.หมากเขียบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๒๐๓-๐๓ สายแยกทางหลวง ๒๒๐ บ้านอีหล่ำ หมู่ที่ ๘ ถึงบ้านยางกุด หมู่ที่ ๕ โดยการเสิรมผิวปรับระดับด้วยแอสฟัลคอน

ประกาศ อบต.หมากเขียบ เรื่อง ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๗๕ แรงม้า ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคมอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ อบต.หมากเขียบ เรื่อง ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๗๕ แรงม้า ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคมอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 ก.ย. 2565 0 60

ระกาศ อบต.หมากเขียบ เรื่อง ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๗๕ แรงม้า ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคมอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ อบต.หมากเขียบ เรื่อง ประกาศราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๗๕ แรงม้า ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคมอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ อบต.หมากเขียบ เรื่อง ประกาศราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๗๕ แรงม้า ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคมอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 ก.ย. 2565 0 71

ประกาศ อบต.หมากเขียบ เรื่อง ประกาศราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๗๕ แรงม้า ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคมอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

01 ก.ค. 2565 0 99

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

ประกาศ อบต.หมากเขียบ เรื่อง ประกาศผลผุ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง มีนาคม พ.ศ.2565
ประกาศ อบต.หมากเขียบ เรื่อง ประกาศผลผุ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง มีนาคม พ.ศ.2565

08 เม.ย. 2565 0 152

ประกาศ อบต.หมากเขียบ เรื่อง ประกาศผลผุ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง มีนาคม พ.ศ.2565

ประกาศ อบต.หมากเขียบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกตอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ.203-12 จากบ้านหมากเขียบ หมู่ที่ 1 ถึงบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 6
ประกาศ อบต.หมากเขียบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกตอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ.203-12 จากบ้านหมากเขียบ หมู่ที่ 1 ถึงบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 6

04 ก.พ. 2565 0 178

ประกาศ อบต.หมากเขียบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกตอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ.203-12 จากบ้านหมากเขียบ หมู่ที่ 1 ถึงบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 6

ประกาศกำหนดราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ.203-12 จากสายบ้านหมากเขียบ หมู่ที่ 1 ถึงสายบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 6
ประกาศกำหนดราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ.203-12 จากสายบ้านหมากเขียบ หมู่ที่ 1 ถึงสายบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 6

21 ม.ค. 2565 0 178

ประกาศกำหนดราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ.203-12 จากสายบ้านหมากเขียบ หมู่ที่ 1 ถึงสายบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 6 บ้านหมากเขียบ บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1,6 ตำบลหมากเขียบ จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการซ่อมสร้า

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

10 ม.ค. 2565 0 243

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔)

04 ม.ค. 2565 0 182

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔)

^