สนามกีฬา/ลานกีฬา ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

^